ประวัติความเป็นมาของบริษัท


บริษัท โตไก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

         เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี พลังงาน กระดาษ ปูนซีเมนต์ และธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพการบริการสูงสุด ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดีสำหรับลูกค้าของเรา ทางบริษัทเชื่อมคุณค่าของบุคคล และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ โดยตั้งมั่นในความเป็นธรรม


         ทางเราได้รับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า PISEN และ MINIX